Event mừng quốc khánh 2/9

15/11/2016

Thời gian & phạm vi

- Bắt đầu từ: 7h ngày  2/9/2021
 
- Kết thúc từ: 7h ngày  2/10/2021
 
- Thoát hết game và chạy Autoupdate.exe để cập nhật sự kiện.
 

NPC Liên Quan

Tên NPC

Vị trí và chức năng

Quốc Kỳ

 

 

Chức năng:

- Ghép các loại nguyên liệu;

- Nhận phần thưởng ăn max event.

 

Vị trí: Tương dương 198/201

 

 

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Nguồn gốc và thuộc tính

 

Túi Cổ Vật
Quốc Khánh

 

 


- Có thể nhận được thông qua việc đánh quái ở các bãi từ 7x tới 9x.

 

 

Tấm Áo Chiến Sĩ


 - Nhận được từ mở Túi Cổ Vật Quốc Khánh.

 

Chiếc Mũ Chiến Sĩ

 


- Nhận được từ mở Túi Cổ Vật Quốc Khánh.

 

Đôi Giày Bộ Đội

 


- Nhận được từ mở Túi Cổ Vật Quốc Khánh.
 

 

Huy Hiệu Quốc Khánh (Vàng)

 - Mua ở NPC Quốc Kỳ với giá 2 Vạn lượng.

 

Huy Hiệu Quốc Khánh (Đỏ)

 


 

- Mua ở NPC Quốc Kỳ với giá 1 Xu.

 

 

Ngôi Sao
Quốc Khánh

- Ghép từ: Chiếc Mũ Chiến Sĩ + Đôi Giày Bộ Đội + Tấm Áo Chiến Sĩ + Huy Hiệu Quốc Khánh (Vàng).

- Nhận 200.000 điểm kinh nghiệm khi sử dụng (không cộng dồn)

- Sử dụng tối đa 1000 lần.

- Khi dùng đến mốc 500 lần nhận 20.000.000 Exp (Có cộng dồn).

- Khi dùng đến mốc 1000 lần nhận 50.000.000 Exp (Có cộng dồn).

- Nhận ngẫu nhiên thêm một vật phẩm đặc biệt trong danh sách bên dưới.

 

Huy Chương
Quốc Khánh

- Ghép từ Chiếc Mũ Chiến Sĩ + Đôi Giày Bộ Đội + Tấm Áo Chiến Sĩ + Huy Hiệu Quốc Khánh (Đỏ).

- Nhận 500.000 điểm kinh nghiệm khi sử dụng (không cộng dồn).

- Sử dụng tối đa 1000 lần.

- Khi dùng đến mốc 500 lần nhận: 1 Thần Mã 8x tự chọn + 20.000.000 Exp (Có cộng dồn).

- Khi dùng đến mốc 1000 lần nhận: 1 Đại Thành Bí Kíp 90 +  50.000.000 Exp (Có cộng dồn).

- Nhận ngẫu nhiên thêm một vật phẩm đặc biệt trong danh sách bên dưới.

 

Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Ngôi Sao Quốc Khánh 

 

 Bàn Nhược Tâm Kinh 

 Phúc Duyên Lộ 

 Thiết La Hán 

 Tử Thủy Tinh

 Lam Thủy Tinh 

   Lục Thủy Tinh

 Tinh Hồng Bảo Thạch 

Phi Phong 

Tiên Thảo Lộ 

Quế Hoa Tửu 

 Thiên Sơn Bảo Lộ

 Bách Quả Lộ

 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

 Đại Lực Hoàn

Phi Tốc Hoàn


 

Chiếu Ngọc Dạ Sư Tử (cực hiếm)

 

Ô Vân Đạp Tuyết (cực hiếm)

 

Xích Thố (cực hiếm)

 

Tuyệt Ảnh (cực hiếm)

Võ Lâm Mật Tịch (hiếm)

Tẩy Tủy Kinh (hiếm)

 

Phần thưởng ngẫu nhiên khi sử dụng Huy Chương Quốc Khánh

 Bàn Nhược Tâm Kinh

 Phúc Duyên Lộ

Thiết La Hán

Thư Đặc Xá Triều Đình

Tử Thủy Tinh

Lam Thủy Tinh 

  Lục Thủy Tinh

Tinh Hồng Bảo Thạch

Phi Phong

Tiên Thảo Lộ

Quế Hoa Tửu

Thiên Sơn Bảo Lộ

Bách Quả Lộ

Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt

  Đại Lực Hoàn

Phi Tốc Hoàn

 

Chiếu Ngọc Dạ Sư Tử (hiếm)

 

Ô Vân Đạp Tuyết (hiếm)

 

Xích Thố (hiếm)

 

Tuyệt Ảnh (hiếm)

Võ Lâm Mật Tịch (hiếm)

Tẩy Tủy Kinh (hiếm)

Bí kíp kỹ năng cấp 90 (cực hiếm)

 

Phần thưởng khi sử dụng tối đa cả 2 loại (Ngôi sao + Huy chương) (Max Event) 

 

Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (Kỹ năng vốn có +1, HSD 1 tháng)

100.000.000 điểm Exp có cộng dồn

Võ Lâm Mật Tịch

Tẩy Tủy Kinh

Nhận ngẫu nhiên 1 trong 4 món An Bang Hoàn Mỹ

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.