Tỉ giá nạp thẻ và quy đổi KNB

21/06/2021

- Tỉ giá nạp thẻ và quy đổi KNB ra xu: 20.000 VNĐ = 1 KNB = 20 xu
 
- Tỉ giá nạp chiết khấu:
20.000        =      1 KNB    =    20   xu 
60.000        =      3 KNB    =    60   xu 
100.000      =      6 KNB    =   120  xu (đã tặng 1 KNB)
200.000      =    12 KNB    =   240  xu (đã tặng 2 KNB)
300.000      =    18 KNB    =   360  xu (đã tặng 3 KNB)
500.000      =    30 KNB    =   600  xu (đã tặng 5 KNB)
1.000.000   =    60 KNB    =  1200 xu (đã tặng 10 KNB)
2.000.000   =  130 KNB    =  2600 xu (đã tặng 30 KNB) 
 
- Phương thức nạp: Liên hệ trực tiếp Page: m.me/volamhoido2005

 

Võ Lâm Truyền Kỳ Kính Bút.